Men Score Sheet

Hong Kong Weightlifting & Powerlifting Association Limited
International Classic HK Powerlifting Invitations Championships, Hong Kong (Hong Kong), 17.12.2016
DETAILED SCORESHEET
PL.   Lifters B.Date Team Weight WF Lot All Squat All Bench Press All Deadlift TOTAL W.pts. Pts.
 Open
  -59kg
1  Tang Xiao Bao 1983 CHN 56.81 0.8977 22  135.0  145.0  152.5  1  70.0  80.0  82.5  2  165.0  180.0  185.0  1  415.0 372.55 12
2  Chiu Chun Yin 1992 HK 57.49 0.8876 23  110.0  115.0  120.0  2  75.0  80.0  85.0  1  130.0  135.0  140.0  2  345.0 306.22 9
  -66kg
1  Li Fang Yuan 1994 CHN 64.20 0.8035 29  180.0  190.0  200.0  1  100.0  110.0  120.0  1  160.0  170.0  180.0  1  500.0 401.75 12
2  Dirube Federico 1980 HK 64.92 0.7960 30  125.0  135.0  140.0  2  100.0  105.0  110.0  3  165.0  172.5  180.0  2  430.0 342.28 9
3  Wong Kwok Sing 1991 HK 61.92 0.8291 31  105.0  110.0  112.5  3  102.5  105.0  110.0  2  150.0  165.0  180.0  3  387.5 321.28 8
  -74kg
1  Xu jia Zhou 1991 CHN 73.46 0.7231 40  190.0  200.0  210.0  1  135.0  145.0  145.0  1  190.0  205.0  215.0  2  570.0 412.17 12
2  Man Ka Chun 1995 HK 72.95 0.7267 38  170.0  180.0  190.0  2  132.5  140.0  147.5  2  177.5  190.0  197.5  3  527.5 383.33 9
3  Chen Chun Jen 1988 Sun 72.90 0.7271 39  170.0  185.0  195.0  3  100.0  110.0  120.0  3  180.0  200.0  215.0  1  520.0 378.09 8
4  Liu Bo Yu 1991 Sun 73.52 0.7227 37  170.0  180.0  185.0  4  95.0  102.5  107.5  4  175.0  187.5  195.0  4  477.5 345.09 7
  -83kg
1  Huang Hsin Wei 1989 CTP Raw 79.50 0.6854 54  210.0  220.0   X  2  120.0  125.0  130.0  4  260.0  270.0  280.0  1  625.0 428.38 12
2  Chen Yi Jun 1990 CHN 81.24 0.6762 49  200.0  200.0  215.0  3  150.0  160.0  165.0  1  210.0  220.0  240.0  3  620.0 419.24 9
3  Liu Chung Yang 1991 Sun 79.50 0.6854 48  215.0  225.0  232.5  1  135.0  140.0  142.5  2  230.0  240.0  262.5  2  607.5 416.38 8
4  Li Chun Wing 1992 HK 80.72 0.6789 51  185.0  200.0  205.0  4  122.5  127.5  132.5  3  200.0  215.0  232.5  4  570.0 386.97 7
5  Kentaro Otsuji 1986 JPN 75.00 0.7126 50  160.0  170.0  180.0  5  95.0  105.0  115.0  5  200.0  212.5  230.0  5  507.5 361.64 6
6  Pecha David 1989 HK 81.30 0.6759 52  155.0  162.5  170.0  6  82.5  87.5  87.5  7  180.0  190.0  200.0  6  435.0 294.02 5
7  Hsueh Kevin Alan 1986 CTP Raw 80.10 0.6822 53  135.0  142.5  152.5  7  97.5  102.5  107.5  6  170.0  180.0  185.0  7  430.0 293.35 4
  -93kg
1  He Wei Bin 1985 CHN 92.20 0.6308 55  240.0  260.0  280.0  1  170.0  182.5  187.5  1  260.0  280.0  300.0  1  730.0 460.48 12
2  Chan U Tat 1989 MAC 90.50 0.6366 58  202.5  220.0  227.5  2  112.5  117.5  122.5  3  200.0  210.0  225.0  2  570.0 362.86 9
3  Sharma Hemant 1988 HK 90.90 0.6352 56  150.0  170.0  180.0  3  110.0  120.0  125.0  2  190.0  210.0  220.0  3  505.0 320.78 8
4  Kao Sheng Chieh 1992 Sun 91.80 0.6321 57  140.0  150.0  160.0  4  90.0  95.0   X  4  180.0  200.0  215.0  4  450.0 284.44 7
  -105kg
1  Luo Jia Wen 1990 CHN 100.80 0.6067 62  225.0  235.0  245.0  1  175.0  190.0  200.0  1  260.0  285.0  300.0  1  735.0 445.93 12
2  Chiang Wei Chin 1984 Sun 98.26 0.6130 61  200.0  215.0  220.0  2  130.0  137.5  140.0  3  230.0  245.0  250.0  2  600.0 367.80 9
3  Oleksii Liesnoi 1990 Mulan 100.80 0.6067 60  180.0  195.0  205.0  3  140.0  150.0  160.0  2  190.0  200.0  210.0  3  575.0 348.85 8
  -120kg
1  Bi Hang 1990 CHN 106.20 0.5952 63  195.0  215.0  225.0  1  132.5  140.0  145.0  2  210.0  225.0  240.0  1  610.0 363.07 12
2  Yen Cheng Han 1981 Sun 105.60 0.5964 64  200.0  210.0  220.0  2  150.0  160.0  160.0  1  220.0  222.5  237.5  2  607.5 362.31 9
                                           
 Nation (points)                  
                                           
  Best Lifters of Open                  
Rnk   Lifter   Nation B.Weight WF Total W.Points C.Rnk.                  
1  He Wei Bin  China 92.20 0.6308 730.0 460.48 1                  
2  Luo Jia Wen  China 100.80 0.6067 735.0 445.93 1                  
3  Huang Hsin Wei  CTP Raw 79.50 0.6854 625.0 428.38 1                  
                                           
 Sub-Juniors
  -53kg
1  Liu Yu En 1999 CTP Raw 52.02 0.9809 20  85.0  92.5  100.0  1  55.0  60.0  62.5  1  100.0  110.0  130.0  1  272.5 267.30 12
  -59kg
1  Leung Tsz Hin 2001 HK 56.03 0.9099 21  60.0  70.0  80.0  1  40.0  50.0  52.5  1  90.0  100.0  110.0  1  240.0 218.38 12
  -74kg
1  Sean Cheng 2001 HK 71.69 0.7360 36  80.0  90.0  110.0  1  67.5  72.5  75.0  1  90.0  120.0  130.0  1  315.0 231.84 12
  -83kg
1  Hsu Hao Yang 1999 CTP Raw 82.30 0.6709 47  170.0  185.0  190.0  1  100.0  105.0  110.0  1  200.0  210.0  215.0  1  505.0 338.81 12
2  Lam Kam Yeung 1999 HK 81.20 0.6764 46  160.0  172.5  182.5  2  87.5  92.5  97.5  2  202.5  220.0  235.0  2  472.5 319.60 9
                                           
 Nation (points)                  
                                           
  Best Lifters of Subjuniors                  
Rnk   Lifter   Nation B.Weight WF Total W.Points C.Rnk.                  
1  Hsu Hao Yang  CTP Raw 82.30 0.6709 505.0 338.81 1                  
2  Lam Kam Yeung  Hong Kong 81.20 0.6764 472.5 319.60 2                  
3  Liu Yu En  CTP Raw 52.02 0.9809 272.5 267.30 1                  
                                           
 Juniors
  -66kg
1  Xu Rui Hong 1994 CHN 65.23 0.7929 25  160.0  180.0  187.5  1  100.0  110.0   X  1  200.0  225.0  245.0  1  522.5 414.29 12
2  Tsai Sheng Yuan 1994 Sun 65.16 0.7936 27  160.0  170.0  180.0  2  90.0  90.0  95.0  3  180.0  190.0  200.0  2  465.0 369.02 9
3  Fang Yan Jin 1994 HK 65.49 0.7902 26  147.5  152.5  152.5  3  107.5  112.5  112.5  2  157.5  165.0  170.0  3  430.0 339.79 8
4  Mow Ka Ho 1994 HK 65.29 0.7923 28  122.5  132.5  137.5  4  82.5  90.0  95.0  4  150.0  162.5  167.5  4  390.0 309.00 7
  -74kg
1  Hong Chun Lok 1993 HK 71.36 0.7386 35  162.5  172.5  180.0  2  110.0  117.5  125.0  1  197.5  210.0  225.0  2  522.5 385.92 12
2  Yang Mei Fu 1994 CHN 70.39 0.7462 33  170.0  180.0  187.5  1  90.0  105.0  105.0  2  205.0  215.0  227.5  1  520.0 388.02 9
3  Jhong You Shin 1996 CTP Raw 70.49 0.7454 34  145.0  155.0  162.5  3  90.0  95.0  100.0  3  145.0  155.0  165.0  3  415.0 309.34 8
  -83kg
1  Ma Ka Chee Richard 1994 HK 81.68 0.6740 45  190.0  200.0  207.5  1  117.5  122.5  125.0  2  207.5  217.5  222.5  1  545.0 367.33 12
2  Man Sai Tung 1995 HK 74.50 0.7159 44  150.0  165.0  167.5  3  135.0  145.0  147.5  1  175.0  190.0  210.0  2  522.5 374.06 9
3  Tan Yu Wei 1995 Sun 78.50 0.6910 43  150.0  165.0  170.0  2  105.0  115.0  122.5  3  175.0  210.0  220.0  3  495.0 342.05 8
  120+kg
1  Zhang Rui Qi 1997 CHN 120.60 0.5743 65  200.0  220.0  240.0  1  150.0  172.5   X  1  210.0  240.0  250.0  1  652.5 374.73 12
                                           
 Nation (points)                  
                                           
  Best Lifters of Juniors                  
Rnk   Lifter   Nation B.Weight WF Total W.Points C.Rnk.                  
1  Xu Rui Hong  China 65.23 0.7929 522.5 414.29 1                  
2  Yang Mei Fu  China 70.39 0.7462 520.0 388.02 2                  
3  Hong Chun Lok  Hong Kong 71.36 0.7386 522.5 385.92 1                  
                                           
 Masters 1
  -66kg
1  Alexander Hose 1975 HK 64.02 0.8055 24  150.0  165.0  170.0  1  90.0  95.0  97.5  1  175.0  192.5  200.0  1  460.0 370.53 12
  -83kg
1  Lai See Wing 1976 HK 81.30 0.6759 42  180.0  190.0  190.0  1  120.0  125.0   X  1  180.0  200.0  220.0  1  510.0 344.71 12
  -105kg
1  Niklas Hageback 1968 HK 104.40 0.5988 59  160.0  170.0  180.0  1  130.0  140.0  140.0  1  210.0  225.0   X  1  520.0 311.38 12
                                           
 Nation (points)                  
                                           
  Best Lifters of Masters 1                  
Rnk   Lifter   Nation B.Weight WF Total W.Points C.Rnk.                  
1  Alexander Hose  Hong Kong 64.02 0.8055 460.0 370.53 1                  
2  Lai See Wing  Hong Kong 81.30 0.6759 510.0 344.71 1                  
3  Niklas Hageback  Hong Kong 104.40 0.5988 520.0 311.38 1                  
                                           
 Masters 2
  -74kg
1  Lo Chi Cheng 1962 HK 71.90 0.7345 32  130.0  140.0   X  1  100.0  105.0  110.0  1  150.0  165.0  170.0  1  415.0 304.82 12
                                           
 Nation (points)                  
                                           
  Best Lifters of Masters 2                  
Rnk   Lifter   Nation B.Weight WF Total W.Points C.Rnk.                  
1  Lo Chi Cheng  Hong Kong 71.90 0.7345 415.0 304.82 1                  
                                           
 Abbreviations:  
 nb - New pers. bestlifts; n - National Record; c - Continental Record; w - World Record; cp - Competition's Record;  
 1..4 - Master's Record; j - Junior's Record; s - Subjunior's Record; ps. - Personally; X - the refused attempt.  
 DSQ - Disqualification; DR - Removed by a Doctor; TD - Technical Disqualification; DD - Doping Disqualification.  
 CHN = China  JPN = Japan  Sun = SJ Sun                    
 CTP Raw = CTP Raw  MAC = Macau                            
 HK = Hong Kong  Mulan = Russia