Hong Kong Bench Press Championships 2012
20.10.2012    Hong Kong

Women

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight Benchpress HK Record Benchpress Best BP Place Wilk's Score Formula
Cat. 1 2 3
4 47 公開 林艷紅 木蘭 -- 39.30 47.5 42.5 47.5 50.0 50.0 1 74.68 1.4936
8 47 公開 周佩欣 -- 45.84 47.5 32.5 35.0 37.5 37.5 2 51.37 1.3699
5 52 元1 林艷貞 木蘭 1969 51.71 50.0 42.5 45x 45.0 45.0 1 56.35 1.2522
7 52 元2 黃惠瑜 醫學會 1960 48.71 N/A 35.0 37.5 38.5x 37.5 1 49.14 1.3103
12 52 公開 林慧儀 木蘭 -- 50.40 50.0 47.5 52.5 55x 52.5 1 67.04 1.2769
1 57 少年 葉蔚心 木蘭 1997 53.90 N/A 25.0 27.5 30.0 30.0 1 36.37 1.2123
9 57 元2 余詩思 醫學會 1957 53.28 47.5 27.5 32.5 37.5x 32.5 1 39.81 1.2248
58 57 公開 李思敏 -- 55.53 70.0 70.0 77.5 x 77.5 1 91.83 1.1849
11 57 公開 蘇惠晶 木蘭 -- 56.91 70.0 65.0 72.5x 72.5x 65.0 2 75.53 1.1620
3 63 元2 葉永玉 醫學會 1961 61.70 85.0 75.0 80x 85.5x 75.0 1 81.83 1.0911
6 63 元2 何惠珍 健體 1954 59.44 85.0 30.0 37.5 40x 37.5 2 42.14 1.1236
10 84 元1 梁家蓮 健體 1966 82.30 37.5 40.0 45.0 47.5x 45.0 1 40.55 0.9011
2 84 公開 鄭麗珊 -- 77.16 67.5 30.0 35.0 37.5 37.5 1 35.05 0.9347


    = 創造新香港紀錄
    = 破香港紀錄